Risale-i Nur Külliyatından Vecizeler

 

Şu küçücük insan bedeni içinde bütün kâinatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının âyinelerini dercetmek; nihayet derecede bir hüsn-ü san’at içinde bir hikmeti gösterir.

Risale-i Nur / 10. Söz

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.