Risale-i Nur Külliyatından Vecizeler

 

Bu âlemin Sâni’inin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalâtı vardır. Bu hârika san’atlarla onları göstermek ister.

Risale-i Nur / 10. Söz

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.