• 25 Eylül 2022
  • 0

mu’cize-i hikmet

hikmet mucizesi, sayısız gayelerin ve faydaların mucizesi, allah’ın (cc) gayelerinin ve faydalarının sonsuzluğunu gösteren harika eser.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.