• 25 Eylül 2022
  • 0

muhakeme-i zihniye

zihnî muhakeme, akıl ile tartıp doğru değerlendirme. zihinde inceleme yapma.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.