• 25 Eylül 2022
  • 0

muhakkikîn-i ehl-i tarîkat

tarikatçı muhakkikler, manevî terbiye ve gelişme yolunun araştırmacıları ve derinlemesine inceleyerek özüne ulaşan büyük alimleri.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.