• 25 Eylül 2022
  • 0

muhakkikîn-i sofiye

sofi muhakkikler, tarikat (manevî terbiye ve gelişme) yolunun araştırmacıları ve derinlemesine inceleyenleri.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.