• 25 Eylül 2022
  • 0

muhatab-ı zihniye

zihnî muhatap, zihin sahasında kendisiyle konuşulan, düşünce alanında konuşulan.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.