• 25 Eylül 2022
  • 0

muhbir-i gaybî

gaybe ait haber veren, gelecekle ve görünmeyen ve bilinmeyenlerle ilgili haber veren.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.