• 25 Eylül 2022
  • 0

muhkemat-ı şeriat

şeriatın muhkematı. islâm dinindeki kesin, sağlam, değiştirilemez ve başka şekilde yorumlanamaz emirler ve yasaklar.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.