• 25 Eylül 2022
  • 0

muhtar-ı hakîm

herşeyi tertib ve düzen içinde gayeli ve faydalı yapan ve istediğini yapıp yapmamakta serbest olan allah (cc).

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.