• 25 Eylül 2022
  • 0

muin-i zalimîn

zalimlerin yardımcısı, zulmedenlerin ve haksızlık yapanların yardımcısı.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.