• 25 Eylül 2022
  • 0

mukadderat-ı hayat

hayat mukadderatı, hayat kaderi, hayat için belirlenenler, yaşanacak olan belirlenmiş olanlar.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.