• 25 Eylül 2022
  • 0

nazar-ı belâgat

belâgat nazarı, edebî san’at gözü, konuya gayeye ve dinleyenlerin durumuna en uygun, yerinde ve güzel söz söyleme san’atı bakışı.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.