• 25 Eylül 2022
  • 0

nazariyat-ı diniye

dindeki nazariyat, dindeki nazarî bilgiler dindeki kesinlik kazanmamış yorumlara açık konular.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.