• 25 Eylül 2022
  • 0

nazariyat-ı şer’iye

şer’î nazariyat, şeriattaki nazarî bilgiler, islâm dinindeki emir ve yasakların yoruma açık tarafları.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.