• 25 Eylül 2022
  • 0

tabakat-ı mezkûre

mezkur tabakalar, adı geçen tabakalar.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.