• 25 Eylül 2022
  • 0

tafsilî

tafsille alakalı, açıklamayla ilgili, ayrıntıyla ilgili.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.