• 25 Eylül 2022
  • 0

takrir

bildirmek, anlatmak, söylemek, iyi ifade etmek. * kararlaştırmak, yerleştirmek.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.