• 25 Eylül 2022
  • 0

vesait-i tabiiye-i münakale

tabii nakil vasıtaları, doğal (allah’ın (cc) yarattığı) ulaştırma araçları.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.