• 25 Eylül 2022
  • 0

vukuat-ı süfyaniye

süfyanla ilgili olaylar, dünyanın son zamanlarında ortaya çıkıp islâm dinini bozmaya çalışacak bir dinsizlik önderiyle ilgili olaylar.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.