• 25 Eylül 2022
  • 0

zümre-i tagut

tagutun zümresi, kur’anı ve islâm dinini bozmaya çalışan azgın bir dinsizin grubu. kur’an ve islâm dini aleyhinde çalışan inkarcı azgın grup.

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.