Risale-i Nur Külliyatından Vecizeler

 

Kurûn-u sâlifede cereyan eden âsi ve mütemerrid kavimlere gelen azablar gösteriyor ki: İnsan başı boş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur.

Risale-i Nur / 10. Söz

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.