Bu âlemin Sâni’inin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalâtı vardır. Bu hârika san’atlarla onları göstermek ister. (Onuncu Söz)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.