Risale-i Nur Külliyatından Vecizeler

Hayr-ı Mutlak’tan hayır gelir, Cemil-i Mutlak’tan güzellik gelir, Hakîm-i Mutlak’tan abes bir şey gelmez.

Risale-i Nur / 10. Söz

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.