Risale-i Nur Külliyatından Vecizeler

Madem dünyada hayat var; elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını sû’-i istimal etmeyenler dâr-ı bekada ve Cennet-i Bâkiyede hayat-ı bâkiyeye mazhar olacaklardır, âmennâ…

Risale-i Nur / Onuncu Söz

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.