İ’dam ve zindan-ı ebedîden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek, yalnız iman ve itaat iledir. (Risale-i Nur / 13.Söz)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.