Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil!

Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde sened yok ki, ona mâliksin. Öyle ise hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Lâekal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at. (Yirmibirinci Söz) / Risale-i Nur Külliyatı

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.