Muhammed (a.s.m.) bütün mu’cizatıyla ve kemalât-ı ilmiyesiyle Kur’anın bir mu’cizesidir!

Nasıl ki Kur’an bütün mu’cizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikıyla, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bir mu’cizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm da, bütün mu’cizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalât-ı ilmiyesiyle Kur’anın bir mu’cizesidir ve Kur’an kelâmullah olduğuna bir hüccet-i kàtıasıdır.

(Yirmibeşinci Söz) / Risale-i Nur Külliyatından

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.