Bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir!

Evet Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i kàtıadır. Mektubat / Risale-i Nur Külliyatı

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.