Acaba sırf bu dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun!

Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşâgil-i dünyeviyenin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! (Yirmibirinci Söz)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.