Anne-Babaların şefkatlerine karşı hürmet haklarıdır!

Ve en âli hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukàbil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar, hayatlarını, kemâl-i lezzetle evlâtlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar.

Mektûbat / Risale-i Nur Külliyatı

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.