Bir baharı, bir çiçek kadar kolay yaratan Zât, haşirde sizi diriltecek Zâttır!

Haşirde sizi ihya edecek zât öyle bir zâttır ki, bütün kâinat ona emirber nefer hükmündedir. Emr-i kün feyekûne karşı kemal-i inkıyad ile serfüru eder. Bir baharı halketmek, bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icad etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zâttır. Öyle bir zâta karşı ﻣَﻦْ ﻳُﺤْﻴِﻰ ﺍﻟْﻌِﻈَﺎﻡَdeyip, kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. (Onuncu Söz)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.