Dağlar Tevhidi ilan ediyor!

Dağlar, zelzele tesiratından zeminin sükûnetine ve içindeki dâhilî inkılabat fırtınalarından sükûtuna ve denizlerin istilasından kurtulmasına ve havanın gazat-ı muzırradan tasfiyesine ve suyun muhafaza ve iddiharlarına ve zîhayatlara lâzım olan madenlerin hazinedarlığına ettiği hizmetleriyle ve hikmetleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. (Hüccetullah-il Bâliğa Risalesi/Sekizinci Hüccet-i İmaniye)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.