Dua Eden Adam Anlar Ki…

Dua eden adam anlar ki, Birisi var, onun hâtırât-ı kalbini işitir, herşeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. 23.Söz/Sözler/Risale-i Nur Külliyatı

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.