Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlûp olan insana…

Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbânî ve ikram-ı Rahmânîdir. 23.Söz/Sözler/Risale-i Nur Külliyatı

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.