Ey haşri inkâr eden adam! Ağaçlara bak!

“Ey haşri inkâr eden adam! Ağaçlara bak! Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren; hattâ herbir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haşrin numunelerini gösteren bir zâta karşı inkâr ile, istib’ad ile kudretine meydan okunmaz.” (Sözler)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.