Gençlik helal yolda sarf edilmezse, ihtiyarlıkta elde kalacak tek şey pişmanlıktır.

Elbette hastahanelerin ekseriyetle lisan-ı halinden, gençlik saikasıyla israfat ve sû’-i istimalden gelen hastalıktan enînler, eyvahlar işittiğiniz gibi; hapishanelerden dahi, ekseriyetle gençliğin taşkınlık saikasıyla gayr-ı meşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz.

(Onüçüncü Söz)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.