İman, hayata hayat ve ruhtur!

Hayat, Zât-ı Bâki-i Hayy-ı Kayyûma baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça, hem bekà bulur, hem bâki meyveler verir. Hem öyle yükseklenir ki, sermediyet cilvesini alır; daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz. Şualar – Risale-i Nur Külliyatından

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.