İnsanda gayet şedit bir arzu-yu bekà var…

İnsanda gayet şedit bir arzu-yu bekà var. İnsanın bu maksadını öyle bir zât verebilir ki, bütün kâinatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp, diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp âhiret kapısını açabilsin. 2.Şua/Şualar/Risale-i Nur Külliyatı

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.