Kâinatta, gözle görünen hakîmâne ef’âl ve basîrâne tasarrufat…

Bu kâinatta, gözle görünen hakîmâne ef’âlin ve basîrâne tasarrufatın şehadetiyle, bu masnuat, bir Hâkim-i Hakîmin, bir Kebîr-i Kâmilin hudutsuz sıfât ve isimleriyle ve nihayetsiz, mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor, icad ediliyor.

Şualar – Risale-i Nur Külliyatı

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.