Mevt, i’dam değil; tebdil-i mekândır.

İnsan-ı mü’mine nur-u iman ile gösterir ki: Mevt, i’dam değil; tebdil-i mekândır. Kabir ise, zulümatlı bir kuyu ağzı değil; nuraniyetli âlemlerin kapısıdır. Dünya ise, bütün şaşaasıyla âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir. (Onyedinci Söz)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.