Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve ta’zim ve şükürdür.

Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve ta’zim ve şükürdür. Yani, celaline karşı kavlen ve fiilen “Sübhanallah” deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı, lafzan ve amelen “Allahu Ekber” deyip ta’zim etmek. Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve bedenen “Elhamdülillah” deyip şükretmektir. (Dokuzuncu Söz)

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.