Sonsuz Mutluluğa Giden Yol

Hiç mümkün müdür ki: O Rahman-ı Rahîm’in kendini tanıttırmasına mukabil; iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil, şükür ile hürmet etmekle mukabele eden mü’minlere bir dâr-ı mükâfatı, bir saadet-i ebediyeyi vermesin? (Onuncu Söz) / Risale-i Nur Külliyatı

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.