Şu esâsata dikkat lâzımdır.

Şu esâsata dikkat lâzımdır: *Allah’a abd olana her şey müsahhardır. Olmayana her şey düşmandır. *Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin. *Mülk Allah’ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa, meccanen zâil olur gider. *Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zâilsin. Dünya da zâildir. Halkın dünyası da zâildir. Kâinatın şu şekl-i hazırı da zâildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. *Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Mesnevi-i Nuriye

Copyright © 2022 Medrese | All Rights Reserved.